Leave Your Message

biz hakda

Bizde BSCI we Smeta 4 Sütün zawody bar, lenta önümlerimiziň hemmesi OEKO-TEX standart 100-e laýyk gelýär.
Biziň kompaniýamyz lenta we egin-eşik pudagynda baý tejribä eýedir. Esasy önümlerimizde grosgrain, atlas, mahmal, organza, aý tikişi, baý jyns we elastik lentalar, lentadan ýasalan ýaýlar, sowgat bilen örtülen lenta, şeýle hem saç ýaýy, saç gysgyçlary, saç dyrnaklary we kellä geýilýän eşikler bar. Mundan başga-da, dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin täze önüm liniýasyny döretmek üçin uly tagalla edýäris. 2016-njy ýylda ýörite dizaýn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 20,000 inedördül metr çaphana ussahanasyny taýýarladyk. Her dürli mahabat markasynyň nyşany lentasyny we dürli OEM önümlerini çap edip bileris, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

önümleriň klassifikasiýasy

Gyzgyn önümler

0102

Iň soňky önümler

010203

Sergi sergisi

Sergi sergisi
Sergi sergisi1
Sergi Show2
Sergi Show3
Sergi Show4
Sergi Show5
Sergi Show6
Sergi Show7

Şahadatnama görkezmek

Şahadatnama görkezmek3
Şahadatnama görkezmek
Şahadatnama görkezmek1
Şahadatnama görkezmek2
Şahadatnama görkezmek4
Şahadatnama görkezmek5
010203040506

Hyzmatdaş hyzmatdaş

Hyzmatdaşlyk hyzmatdaş